Od prethodno tretirane hipertenzije

hipertenzija - Croatian-Swedish Dictionary - Glosbe

hipertenzija učinkovito prema who liječenje hipertenzije

Po završetku svakog tjedna određeni broj pilića je žrtvovan i nakon razudbe načinjena je patohistološka pretraga prethodno je određen indeks mase organahematološka pretraga i biokemijska pretraga krvi.

Dinamika subakutne toksičnosti pokus B praćena je na muškim pilićima u životnoj dobi od 38 do 41 dan. Gore navedene količine istih supstanci na jednak su način aplicirane svakih osam sati i 36 sati od početne aplikacije pilići su žrtvovani.

visok krvni pritisak dijeta prehrana kod bolesti hipertenzija

Načinjene su iste pretrage. L-arginina i 0, 5 ml fiziološke otopine kontrolna skupina pilićima muškoga spola AVIAN 34 te očitavanjem patomorfoloških rezultata šest sati nakon aplikacije pokus C. Također je načinjena patohistološka i hematološka pretraga te određivanje indeksa stresa i odnosa mase organa i tjelesne mase.

Razudbom utvrđeno preascitično stanje ili ascites-SPH u uginulih tovnih pilića skupine tretirane s L-NAME-om krajem petoga tjedna pokus Apotvrđena je uloga antagonista NO-a u nastanku ove metaboličke bolesti tovnih pilića. Patohistološki nalaz žrtvovanih pilića iste skupine ukazali su po literaturnim podatcima na već potvrđen vazokonstrikcijski hipoksičansustavni i ograničeni, tkivni učinak L-NAME, po jačini ovisan o duljini trajanja aplikacije ovoga spoja.

povisen tlak zbog stresa u svakom slučaju dobije invalidnosti u hipertenzije

Istu ovisnost dokazao je štetan učinak agonista NO-a, L-arginina, pobuđujući krvarenja i izrazitu punokrvnost to većega stupnja jakosti što se pokus više približavao kraju.

Iste su se promjene javljale u organima pilića tijekom sva tri pokusa, osobito ireverzibilne tkivne promjene miokardioliza, hepatoceluloliza u LN-skupini. Od patohistoloških je promjena, osim istih već opisanima u pokusu A i B, bitan nalaz nekroze stanica tipa limfocita u slezeni pilića tretiranih s navedenim koncentracijama L-NAME-a, kao dosad netipičan nalaz za djelovanje antagonista NO-a.

hipertenzija stupanj rizika 2 3 2 dep liječenje hipertenzije lange

U sva tri pokusa u skupinama istodobno od prethodno tretirane hipertenzije agonistom i antagonistom NO-a, patohistološke promjene tipične za djelovanje L-NAME-a bile su znatno manjeg stupnja jakosti no u pilića skupina obrađivanih samo s L-NAME-om. Izvorni jezik.

simptomi 1 stupanj hipertenzije menopauzi i hipertenzije liječenje

Vidi