Tlak mmhg. Hipertenzija – tihi ubojica – Poliklinika ANALIZA

Saznajte sve o krvnom tlaku!

Tlak mmhg na navigaciju Prijeđi na pretraživanje Milimetar živina stupca znak: mmHg je manometrijska mjerna jedinica izvan SI sustava čija je uporaba danas iznimno dopuštena samo za mjerenje tlaka tjelesnih tekućina.

koliko vam je potrebno piti vodu na dan hipertenzije lijek za visoki krvni tlak za dijabetičare

Navedeni uvjeti, jer ih je u praksi nemoguće potpuno zadovoljiti, oganičavaju valjanost i preciznost milimetra živina stupca kao jedinice tlaka.

Uz to, vrijednosti tlaka koje se izražavaju u ovoj jedinici teže se prilagođavaju fizikalnim redefinicijama maseduljine i vremenaza tlak mmhg od jedinice SI sastavapaskala.

obroci za hipertenziju forumu liječenje hipertenzije u skladu sa standardima

U medicini je milimetar živina stupca zlatni standard za sfingometrijsko mjerenje krvnog tlaka. U fiziologiji se koristi za mjerenje Starlingovih sila.

paradajz za visok pritisak normalan pritisak vazduha

Osim toga, mmHg se uobičajila kao jedinica mjerenja intraokularnog tlakaintrakranijalnog tlakatlaka likvoraintramuskularnog tlakasredišnjeg venskog tlakatlaka pulmonalne arterije itd.

U povijesti se ova jedinica koristila i u meteorologijigdje se za normalan tlak zraka tlak zraka standardne atmosfere uzimala vrijednost od mmHg na živinu barometru.

Kako bi se omogućilo korištenje decimalnih prefiksa pri mjerenju vrlo niskih tlakova, u tehnologiji visokog vakuuma se za ovu jedinicu uveo poseban naziv torr, prema talijanskom matematičaru i fizičaru Evangelisti Torricelliju.

visok pritisak i puls vrtoglavica i pritisak u usima

Kada je standardna atmosfera određena paskalomjedinica torr je zaokružena na 6 značajnih decimalačime je nastala razlika od 0,14 μPa u odnosu na milimetar živina stupca. Time su jedinice mmHg i torr postale različite, iako se u praksi ta razlika često zanemaruje.

hipertenzija pilule bez strani oksisayz i hipertenzija

Odnos prema drugim jedinicama za tlak prikazan je u tablici: Mjerne jedinice za tlak.

Vidi