Regulacija krvnog pritiska fiziologija, vazomotorika | Hrvatska enciklopedija

Što je krvni tlak? - PLIVAzdravlje

R zubac je prvi pozitivan otklon koji slijedi. S zubac je drugi negativan otklon koji slijedi nakon Rzubca. ST segment Izoelektrina linija od kraja S zubca do poetka T vala. Odgovara periodu u kojem je depolarizacija komora zavrena, a repolarizacija jo nije www. T val Nastaje zbog razlike potencijala u toku irenja talasa repolarizacije komora.

regulacija krvnog pritiska fiziologija hipertenzija što rade

Traje oko 0,27 s sa amplitudom od 2 do 6mm 0,2- 0,6mV. QT interval Traje od poetka Q zubca do kraja T vala.

regulacija krvnog pritiska fiziologija najvažnija stvar o hipertenzija izdanju

Predstavlja vrijeme od poetka depolarizacije komora do zavretka repolarizacije komora. Tokom napornog rada, u dobro treniranih sportista, taj se protok moe poveati puta. Protok krvi se povea sa svakom kontrakcijom. Kad kontrakcije prestanu, protok krvi ostaje jo nekoliko sekundi velik, a zatim, tokom nekoliko minuta, poprimi normalne vrijednosti.

Pri kontrakciji, protok se smanji, zato to kontrahirani mii komprimira krvne ile, tako da se pri tetanikim kontrakcijama, protok gotovo u potpunosti zaustavi. Veliko poveanje protoka kroz skeletne miie, koje nastane tokom njihove aktivnosti, posljedica je hemijskih zbivanja u miiima, to djeluje izravno na arteriole i izaziva vazodilataciju. Jedan od najvanijih hemijskih faktora je smanjenje koliine O2 u miinom tkivu.

Uzroci sekundarne hipertenzije:

Tokom aktivnosti, mii vrlo brzo troi O2, pa se smanjuje njegova koncentracija u tkivnim tekuinama. To izaziva lokalnu vazodilataciju arteriola, zato to zid arteriola ne moe odrati kontrakciju bez O2 i zato to nestaica O2, izaziva oslobaanje vazodilatacijskih tvari npr. Osim lokalnih mehanizama, skeletni miii su opskrbljeni simpatikim vazokonstrikcijskim nervnim vlaknima, a kod nekih ivotinja, simpatikim vazodilatacijskim vlaknima.

Vazokonstrikcijska vlakna lue na svojim zavrecima noradrenalin. Uz noradrenalin koji lue ova vlakna, sr nadbubrene lijezde, tokom napornog rada, lui velike koliine noradrenalina, a i adrenalina, koji ima blag, vazodilatacijski uinak - djeluje na adrenergike receptore u krvnim ilama miia.

U toku tekog miinog rada, cirkulatorni sistem se prilagoava, kako bi miiima dopremio veliku koliinu krvi. Promjene u cirkulatornom sistemu ukljuuju: a. To je posljedica razliitih uinaka koji ukljuuju: 1. Koronarni protok krvi Srani mii opskrbljuju koronarne krvne ile.

regulacija krvnog pritiska fiziologija astragalus za liječenje hipertenzije

Protok krvi kroz kapilare koji opskrbljuju srani mii, mijenja se tokom sranog ciklusa. U toku sistole, protok krvi kroz kapilare se smanjuje na vrlo nisku razinu, jer muskulatura ventrikula jako stie krvne ile u zidu sranog miia. Tokom dijastole je obratno i krv nesmetano prolazi kroz kapilare. Protok krvi kroz koronarni sistem, uglavnom se regulira lokalnom vazodilatacijom arteriola, ovisno o regulacija krvnog pritiska fiziologija srane muskulature za O2 i hranljivim materijama.

Regulacija krvnog pritiska. Poboljšajte arterijski pritisak

Temelji se na oslobaanju vazodilatacijskih tvari i nedostatku O2, pri jaem radu muskulature, to dovodi do vazodilatacije arteriola i porasta protoka. Koronarne ile su opskrbljene i nervima VNS-a. Podraivanje autonomnih nerava za srce, moe na protok krvi kroz koronarne ile utjecati izravno i posredno.

Izravni uinci su posljedica djelovanja, na koronarne krvne ile, prijenosnih tvari iz nerava, tj. Posredni uinci su posljedica poveane i smanjene srane aktivnosti, zbog ega nastaju sekundarne promjene protoka krvi kroz koronarne krvne ile. Posredni uinci su mnogo vaniji u normalnoj kontroli protoka. Koronarni sistem ventrikula nije obilno opskrbljen parasimpatikim nervnim vlaknima. Ipak, acetilholin osloboen parasimpatikom stimulacijom, izravno iri koronarne krvne ile.

Mnogo je obilnija simpatika stimulacija, pri emu adrenalin i noradrenalin mogu djelovati vazokonstrikcijski ili vazodilatacijski, ovisno da li u zidu krvnih ila postoje vazikonstrikcijski--receptor ili vazodilatacijski--receptor.

Categories

U koronarnim krvnim ilama su prisutne obje vrste receptora. Metaboliki faktori, posebno potrebe miokarda za O2, su glavni faktori koji nadziru protok krvi kroz srani mii.

Kad god izravna stimulacija nervima promijeni koronarni protok u krivom smijeru, metaboliki uinci ga ve za nekoliko sekundi vrate na normalnu vijednost. Vene i njihova funkcija Pored toga to vraaju krv u srce prema srcuvene imaju i druge uloge: 1.

Sva krv putem vena odlazi u desni atrij, a pritisak koji vlada u desnom atriju je centralni venski pritisak i on iznosi 0mmHg, pri emu u razliitim stanjima moe doi do poveanja ili smanjenja tog pritiska. Velike vene koje ulaze u grudnu upljinu su djelomino komprimirane vene vrata komprimira atmosferski pritisak, vene ruke su komprimirane pri prelasku preko i rebra, vene abdomena komprimiraju okolni organi. Ako doe do porasta pritiska u desnom atriju javit e se tenja krvi da se vraa natrag u vene.

Kod malog poveanja pritiska u desnom atriju nee doi do povratnog toka krvi sve dok se ne nadvlada ovaj pritisak u komprimiranim venama vrlo rijetko u normalnim situacijama. Uticaj hidrostatskog pritiska na pritisak u venama Svako tijelo ispunjeno vodom na povrini ima pritisak jednak atmosferskom 0mmHg.

  1. Sda hipertenzija lijek
  2. vazomotorika | Hrvatska enciklopedija
  3. Denas za liječenje hipertenzije
  4. Sveobuhvatan regulaciju krvnog pritiska.
  5. Što je krvni tlak? - PLIVAzdravlje
  6. Što je normalan krvni tlak?
  7. Donacija hipertenzija

Za svaki 13,6mm prema dubini tekuine, taj pritisak se poveava za za 1mmHg, Ovo poveanje pritiska koje se javlja sa poveanjem dubine je posljedica teine same tenosti i naziva se hidrostatski tlak. Budui da je i krv tenost, uticaj hidrostatskog pritiska se ispoljava i u organizmu. Tako je na nivou srca pritisak 0mmHg, u podruju stopala 90mmHg, aka 35mmHg, a u podruju glave 10mmHg. Hidrostatski pritisak utie i na vrijednost arterijskog pritiska i to proporcionalno.

regulacija krvnog pritiska fiziologija nasljedni faktor hipertenzije

Kada ovjek mirno stoji, usljed poveanog hidrostatskog pritiska u podruju nogu dolazi poveanja pritiska u venama, a zatim izlaska tekuine iz krvi u okolna tkiva i pojave otoka edema.

Da se to ne bi desilo, pri svakom pokretu nogu okolni miii komprimiraju vene i krv se potiskuje prema srcu. Vene takoe posjeduju zaliske koji onemoguavaju vraanje krvi prema natrag. Pored vena, znaajni rezervoar krvi su jetra, slezena, potkoni venski kompleksi, vene abdomena, srce i plua. Graa mikrocirkulacije i kapilarnog sistema. Protok krvi kroz kapilare Mikrocirkulacija predstavlja glavni dio cirkulatomog sustava jer se na tom nivou vri razmjena plinova i hranjivih materija izmeu krvi i tkivne tekuine.

Ovoj funkciji su kapilari kao glavni dio cirkulacije prilagoeni svojom graom. Kapilari su jednostavne krvne ile iji je zid graen iz jednog sloja endotelnih stanica i bazalne membrane.

Krv iz arterije ulazi u arteriole a zatim preko metaarteriola ulazi u kapilamo podruje gdje razlikujemo dvije vrste kapilara. To su: glavni kapilari i pravi kapilari.

Na ulazu u kapilare nalazi se cirkulatomi glatki mii prekapilarni sfinkter.

Regulacija arterijskog tlaka (prof. S. Kukolja Taradi)

Metaarteriole i prekapilarni sfinkteri jako reagiraju na promjene u tkivima koje mogu uzrokovati njihovu vazokonstrikciju, odnosno regulacija krvnog pritiska fiziologija. Na taj nain prekapilami sfinkteri i metaarteriole reguliraju protok krvi kroz kapilare.

Krv protie kroz kapilare na mahove, to jest samo kada su relaksirani prekapilami sfinkteri i metaarteriole, to se naziva vazomocija. Izmjena materija kroz regulacija krvnog pritiska fiziologija membranu. Starlingove sile Kapilare su svojom graom prilagoene razmjeni materija.

Explore Ebooks

Kapilama membrana je veoma propustljiva zbog sljedeeg: 1. Izmeu endotelnih stanica postoje intracelularne pore koje omoguavaju da voda i u njoj otopljene tvari prolaze kroz membranu, 2. U endotelnim stanicama postoje brojne pinocitne vezikule koje se na www. Kroz kapilamu membranu se vri proces difuzije pri emu lipidne supstance prolaze kroz same endotelne stanice, dok voda i u njoj otopljene tvari prolaze kroz intracelulame pore.

Iako je membrana dosta propusna, ona je i selektivna, a nosilac selektivnosti je prije svega velicina pora. Na razmjenu materija na kapilarnoj membrani djeluju cetiri sile, regulacija krvnog pritiska fiziologija su: 1.

Regulacija krvnog pritiska. Poboljšajte arterijski pritisak

Kapilarni pritisak - to je sila koja djeluje prema vani, tj. Na arterijskom kraju kapilara, kapilarni pritisak je 30mmHg, a na venskom l0mmHg, dok je srednji kapilami pritisak 17,3mmHg, 2. Koloido-osmotski onkotski pritisak plazme je sila koja djeluje unutar tj. Normalno iznosi 28mmHg.

Navigacija

Nosilac koloido-osmotskog pritiska plazme su proteini. U jednoj litri plazme ima oko 73g proteina, a od toga 45g albumina, zatim 25g globulina i 3g fibrinogena 3. Pritisak infersticijske tekuine. Ako je negativan, djeluje kao sila prema vani, znai potiskuje tekuinu, a ako je pozitivan djeluje prema unutra.

vezani članci

On je normalno negativan. Tu negativnost uzrokuju limfne lijezde koje crpe tekuinu iz intersticija. On iznosi prosjecno 3mmHg.

Vidi