Predmenopauzi, hipertenzija.

Dugotrajni klimakterij / Menopauza / Bolesti i stanja / Forum - berghuldra1.com

Pretile žene ne bi trebale držati dijetu za smanjenje težine tijekom trudnoće, zato što te vrste dijeta mogu uzrokovati manju porođajnu težinu i poremećaj rasta ploda.

predmenopauzi, hipertenzija

Ako je anamnestički poznato da je žena predmenopauzi prethodnoj trudnoći imala preeklampsiju prije Uloga lijekova, stalne antihipertenzivne terapije u trudnica s kroničnom arterijskom hipertenzijom, predmet je rasprava. Dok se s jedne strane spuštanje visokog krvnog tlaka čini korisno, s druge strane može nastati poremećaj fetalnog rasta uzrokovan lijekovima.

predmenopauzi, hipertenzija

Zato se mora uzeti u obzir fiziološki odgovor na visoki tlak i prilagoditi hipertenzija lijeka tijekom trudnoće. Lijek izbora za duže trajanje terapije je alfa-metildopa. Osim nje, mogu se koristiti selektivni beta-blokatori.

predmenopauzi, hipertenzija

Prvi izbor je metoprolol, jer je opisano da atenolol uzrokuje poremećaj rasta ploda. Često se koriste i antagonisti kalcija, iako je njihova upotreba sporna.

Tako su uz nifedipin i dihidropiridinske antagoniste kalcija uočeni teratogeni učinci u životinja, što je apsolutna kontraindikacija za njihovu upotrebu u prvom tromjesečju.

predmenopauzi, hipertenzija

Suprotno tome, verapamil se već dugo koristi kod trudnica sa supraventrikulskim poremećajem ritma rada srca i nisu se pokazali štetni učinci na fetus. Oprez je također nužno potreban uz kombinaciju antagonista kalcija i magnezij-sulfata.

Hipertensi Paru Berbeda dengan Hipertensi Biasa? - dr. B. Adhi Bhaskara, berghuldra1.com, FIHA

Zbog zajedničkog učinka u pojedinim slučajevima može doći do naglog pada tlaka. Diuretici pogoršavaju uteroplacentalnu perfuziju smanjivanjem volumena plazme, tako torasemid hipertenzija se smiju koristiti samo kod teške hipertenzije, zatajenja srca i edema pluća.

Zholondz kako pobijediti hipertenziju i ne smanjiti pritisak Namirnice koje obaraju visok pritisak: Spas za sve koji pate od hipertenzije! Ove namirnice ne smete da jedete ako imate visok krvni pritisak čaj s metvice hipertenzivnih.

Diferencijalno-dijagnostički, potrebno je razmotriti pojavu visokog predmenopauzi tlaka nakon Ako se radi o hipertenziji bez nalaza bjelančevina u urinu, govorimo predmenopauzi gestacijskoj hipertenziji; suprotno tome, ako se u urinu nađe više od mg bjelančevina u 24 sata, govorimo o preeklampsiji ili gestozi koja predstavlja stanje opasno po život.

U kasnijem životu ta djeca imaju povećani rizik obolijevanja od epilepsije. Zbog sve veće prevalencije majčinstva u starijoj životnoj dobi i povećanog rizika rađanja djece male za gestacijsku dob, potrebno je provesti daljnja istraživanja arterijske predmenopauzi neovisne o trudnoći.

predmenopauzi, hipertenzija

Vidi