Posebno hipertenzija u starijih osoba. Što uzrokuje visoki krvni tlak i kako znati da ste u rizičnoj skupini za razvoj hipertenzije?

Visoki krvni tlak

Viber Produženje životnog vijeka ljudi neminovno je dovelo do toga da se kod osoba u trećem dobu povećava prevalenca raznih bolesti, a posebno kardiovaskularnih. Povećanje arterijskog pritiska koje nastupa sa starošću najčešće je udruženo sa strukturalnim promje­nama u arterijama i to pogotovo sa otvrdnućem širokih arterija.

posebno hipertenzija u starijih osoba

Što su veće vrijednosti sistolnog pritiska a niže vrijednosti dijastolnog pritiska, znači, što je veća amplituda arterijskog pritiska, takvo stanje je skopčano sa povećanim mortalitetom. Najvažniji predskazatelj rizika kod starijih osoba predstavlja povećani pulsni pritisak. Sistolni pritisak skoro linearno raste sa povećanjem broja padobranstvo i hipertenzija. Nasuprot tome, dijastolni pritisak raste paralelno sa sistolnim pritiskom, sve otprilike do Dvije trećine osoba sa hipertenzijom, koje imaju otprilike 60 godina, boluju od izolovane sistolne hipertenzije, a osobe sa 75 godina starosti i one koje boluju od hipertenzije imaju sistolnu hipertenziju.

Hipertenzija u starijem životnom dobu

Tri četrvrtine ukupnog broja tih osoba ima izolovanu sistolnu hipertenziju. Učestalost pojave izolovane sistolne hipertenzije češća je kod žena nego kod muškaraca, ali i kod crnaca nego kod gde boli glava kad je nizak pritisak. Ujedno, kod starijih osoba kardiovaskularni rizik je povećan 3 do 4 puta u poređenju sa mlađim osobama. Kada se govori o tome do kojih graničnih vrijed­nosti treba sniziti krvni pritisak, u odgovoru se slažu svi posebno hipertenzija u starijih osoba vrijednosti sistolnog pritiska treba sniziti ispod mmHg.

posebno hipertenzija u starijih osoba

Međutim, za vrijednosti dijastolnog krvnog pritiska nema konsenzusa. Rezultati SHEP studije pokazali su da sniženje dijastolnog pritiska za 5 mmHg dovodi do sman­jenja svih nepoželjnih kardiovaskularnih događaja i cerebrovaskularnog insulta. U Škotskim preporukama ta vrijednost je precizirana sa 90 mmHg, Kaplan predlaže 85 mmHg, a po Roterdamskoj studiji sniženje vrijednosti dijastolnog pritiska ispod 65 mmHg povećava rizik od moždanog udara u odnosu na bolesnike sa dijastolnim pritiskom čija je vrijednost mmHg.

Iz navedenog se može zaključiti da bi najbolje bilo da vrijednosti krvnog pritiska budu oko mmHg jer je tada najmanji kardio­vaskularni i ukupni mortalitet. Randomizirane i placebom kontrolisane studije nedvojbeno su pokazale da primjena antihipertenzivne terapije kod starijih osoba značajno smanjuje kardiovasku­larne i cerebrovaskularne komplikacije.

posebno hipertenzija u starijih osoba

Međutim, kada se kod starijih ljudi primijeni antihipertezivna terapija, onda se mora voditi računa o nekim specifičnim momentima. Kod starijih osoba minutni volumen je nizak, ali je periferna vaskularna rezistencija jako povećana.

Ciljne vrijednosti krvnog tlaka u liječenju hipertenzije starijih osoba

Sa godi­nama ta razlika postaje sve veća. Vrlo često postoji oštećenje ciljnih organa, kao hipertroija lijeve komore, hipertenzivna kardiomiopatija, nefroangioskleroza i cerebrovaskularno oboljenje.

posebno hipertenzija u starijih osoba

Nadalje, sama terapijska shema treba da bude što jednostavnija pa treba davati što manje tableta u što većim razmacima jer komplikovanu terapijsku shemu starije osobe teško prihvataju. Nerijetko, zbog smanjenih kogni­tivnih funkcija, uzimanje lijekova postaje neredovno. Znači, što je terapijska shema komplikovanija, veća je vjerovatnoća da nećemo imati dobru saradnju pacijenta u terapiji engl.

Što je diuretik bolje imenovati starije osobe iz hipertenzije

Kod starijih osoba postoji sklonost ka ortostazi, pogotovo ako je prisutna hipovolemija povraćanje, prolivi, intenzivna terapija sa diureticimapotom kod autonomne polineuropatije dijabetes i kod istovremenog uzimanja psihofarmaka.

Zato se preporučuje mjerenje pritiska i u stojećem položaju.

  1. Iz tog razloga, svaki pacijent pati od hipertenzije, potrebno je ispitati kompatibilnost pripravaka za obnavljanje krvnog tlaka.
  2. Hipertenzija (povišeni krvni tlak) / Centri A-Z - berghuldra1.com
  3. Brojne posljedice Povišeni krvni tlak tijekom dužeg vremenskog razdoblja uzrokuje oštećenja krvnih žila mnogih organa, posebice srca, mozga i bubrega.

Snižavanje pritiska treba da bude postepeno, sprovođeno tokom nekoliko sedmica, jer je kod pacijenata nerijetko prisutna latentna ili manifestna koronarna bolest ili cerebrovaskularno oboljenje, tako da bi naglo snižavanje krvnog pritiska moglo imati čak i fatalne posljedice.

Kao i kod mlađih pacijenata sa hipertenzijom, prvo treba primijeniti nefarmakološke mjere, u prilog čemu govore rezultati TONE studije. U toj studiji redukcija tjelesne težine kod gojaznih pacijenataredukcija unošenja soli, te kombinacija ova dva nefarmakološka pristupa, rezultirali su eikasnom kontrolom pritiska nakon prekida farmakološke terapije.

  • Ciljne vrijednosti krvnog tlaka u liječenju hipertenzije starijih osoba | Cochrane
  • MSD medicinski priručnik za pacijente: Visoki krvni tlak
  • Uzimanje lijekova za snižavanje povišenog krvnog tlaka antihipertenziva prije spavanja, a ne ujutro, gotovo prepolovljuje rizik od umiranja od srčanog udaramoždanog udara ili zatajivanja srcaukazuje studija provedena na više od
  • NARODNI ZDRAVSTVENI LIST

Što se tiče farmakološke terapije, prednost treba dati tiazidskim posebno hipertenzija u starijih osoba korišćenim u malim dozama hlortalidon u dozi od Mogu se primijeniti i ACE inhibitori, pogotovo zbog toga što se kod starijih pacijenata relativno često susreću srčana insuicijencija i dijabetes melitus. Antagonisti angiotenzina II takođe se mogu primijeniti, pogotovo ako pacijenti ne podnose ACE inhibitore na primjer zbog pojave kašlja.

U slučaju prisustva benigne hipertroije prostate, potrebno je razmotriti mogućnost aplikacije alfa-1 blokatora, od samog početka vodeći računa o eventualnoj posturalnoj hipotenziji.

posebno hipertenzija u starijih osoba

Možda bi lijek izbora bila kombinacija malih doza diuretika i ACE inhibitora, ili diuretika i antagonista kalcijuma. U stvari, izbor antihipertenzivne terapije kod starijih osoba baziraće se na procjeni globalnog kardiovaskularnog rizika, kao i na prisustvu i vrsti konkomitantnih oboljenja koja se često javljaju kod tih pacijenata.

Stupanj 4 vrlo teška hipertenzija ili viša ili viša Dijagnoza Krvni tlak se mjeri nakon što je osoba sjedila ili ležala 5 minuta. Katkada i više mjerenja nije dovoljno da bi se postavila dijagnoza hipertenzije. Ukoliko početno mjerenje pokazuje visoke vrijednosti krvnog tlaka, mjerenje treba ponoviti isti dan, a zatim dvaput dnevno u naredna dva dana kako bi se sigurno utvrdilo da je krvni tlak trajno povišen. Nakon postavljanja dijagnoze povišenog krvnog tlaka potrebno je odrediti i učinak povišenog krvnog tlaka na važne organe: posebno na krvne žile, srce, mozak i bubrege. Postoji opravdano mišljenje da su promjene na mrežnici slične promjenama na krvnim žilama bilo gdje u tijelu, na primjer u bubrezima.

Piše: mr sc.

Vidi