Novi lijekovi za liječenje hipertenzije, dijabetesa

novi lijekovi za liječenje hipertenzije, dijabetesa

Razvoj kardiovaskularnih komplikacija znatno je učestaliji u osoba s nereguliranom glikemijom te nezadovoljavajućim vrijednostima kolesterola, tlaka ili prekomjernom tjelesnom masom. Zabrinjavajuća je činjenica da veliki broj oboljelih osoba ne postiže ciljne vrijednosti najznačajnijih metaboličkih pokazatelja, rizičnih čimbenika za razvoj kasnih komplikacija bolesti.

vezi s hipertenzijom dijabetes

Kronične komplikacije šećerne bolesti glavni su uzrok smrtnosti i onesposobljenja oboljelih osoba, a istovremeno dovode do sve većeg troškovnog opterećenja zdravstvenog sustava. Daleko najčešće jesu kardiovaskularne bolesti koje su ujedno i vodeći uzrok smrti osoba sa šećernom bolešću.

2, što znači rizik od stupnja 3 hipertenzije

Kardiovaskularne komplikacije se u osoba sa šećernom bolešću javljaju i do 15 godina ranije nego u onih koji nisu oboljeli, a rizik njihove pojave je do šest je puta veći u odnosu na opću populaciju.

Iako indikatori skrbi ukazuju na prisutan blagi napredak u dosizanju ciljeva liječenja pojedinih bolesnika tijekom zadnjih godina, u skrbi zaostajemo za drugim zemljama EU-a.

Autor: Marijana Matković Četvrtak, To je jedan od razloga zbog kojih su kardiovaskularne bolesti prvi uzrok smrtnosti kod ljudi s dijabetesom, upozorava doc. Dario Rahelić, specijalist interne medicine, endokrinolog i dijabetolog, pročelnik Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i kliničku farmakologiju KB-a Dubrava, te predsjednik Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a. Foto: Dreamstime Danas, naime, znamo da više od dvije trećine ljudi sa šećernom bolešću umire upravo od posljedica kardiovaskularnih bolesti.

Kardiovaskularne komplikacije šećerne bolesti Poznato je da šećerna dijabetesa u Republici Hrvatskoj značajno financijski opterećuje zdravstveni sustav slika 1. Prema provedenim analizama u Rezultati analize troškova za svaku pojedinu komplikaciju šećerne bolesti pokazuju kako su kardiovaskularne komplikacije vodeće po udjelu troškova.

Najveći dio tih troškova odnosi se na bolničko liječenje bolesnika jer ono, osim zbrinjavanja akutne bolesti, zahtijeva i rehabilitaciju bolesnika kao i uzimanje dodatnih lijekova.

Troškovi liječenja Kardiovaskularne komplikacije značajno doprinose ukupnim troškovima lijekova u osoba sa šećernom bolešću. Unatoč vrlo visokim aktualnim ukupnim troškovima skrbi, u budućnosti se očekuje njihov dodatni porast, a za troškovno rasterećenje hrvatskog zdravstvenog sustava nužna je uspješna prevencija komplikacija.

Osobe sa šećernom bolešću pripadaju dijabetesa visokog ili vrlo visokog kardiovaskularnog rizika, čak i pri normalnim vrijednostima arterijskog tlaka, stoga je procjena njihovog rizika važna već u trenutku postavljanja dijagnoze i prilikom svakog odabira lijekova za liječenje šećerne bolesti.

uzroci nogu edema i hipertenzije

Prema preporukama u dostupnim smjernicama, u preuhranjenih ili pretilih osoba sa šećernom bolesti tipa 2 poželjno je već na početku liječenja koristiti lijekove s učinkom na smanjenje tjelesne mase. Kod procjene uspjeha liječenja potrebno je voditi računa o nuspojavama, osobito hipoglikemiji, koja također u oboljelih može povećati kardiovaskularni rizik. U oboljelih koji imaju već prisutnu kardiovaskularnu bolest, posebnu pažnju treba posvetiti odabiru lijekova, s tim da lijekovi dokazane kardiovaskularne sigurnosti predstavljaju značajan napredak u liječenju.

medicinskih centara hipertenzija

Prevencija kroničnih komplikacija šećerne bolesti Unutar brojne skupine neinzulinskih i oralnih hipoglikemika za sada su na raspolaganju tri lijeka koji su pokazali smanjenje rizika za pojavu kardiovaskularnih događaja.

To su pioglitazon iz skupine tiazolidindiona, empagliflozin iz skupine inhibitora suprijenosnika natrija i glukoze 2 SGLT-2 i liraglutid iz skupine agonista GLP-1 receptora. Korištenje smjernica u svakodnevnom radu pomaže da se unaprijedi pristup bolesnicima i definiraju okviri racionalnog, odnosno optimalnog liječenja šećerne bolesti.

hipertenzije i mobilizacija

Time se postiže primjerena kontrola bolesti, najvažniji preduvjet za uspješnu prevenciju komplikacija. Kako kronične komplikacije predstavljaju najveći udio u ukupnim troškovima liječenja šećerne bolesti, njihova prevencija omogućava racionalizaciju troškova i dugoročno gledano uštedu zdravstvenom sustavu.

Prognoze nisu nimalo ohrabrujuće jer se očekuje daljnji porast broja oboljelih. Istodobno, očekuje se i daljnji porast troškova za liječenje. Hrvatska nažalost prati negativne trendove vezane uz šećernu bolest koji su prisutni u čitavom svijetu. Najučestaliji oblik bolesti, tip 2 koji je povezan s pretilošću, postao je jedna od najvećih pandemija suvremenog društva.

Trajna medicinska izobrazba Čitajte Medix, informirajte se, rješavajte test znanja i prikupljajte bodove za obnovu liječničke licence. Trenutno je aktivan test iz Medixa br.

kompresije čarapa može se nositi bilo u hipertenziji

Vidi