Lipoična kiselina od hipertenzije,

Alfa lipoična kiselina Autorica članka: Gordana Talić, mag.

Alfa lipoična kiselina – berghuldra1.com

Kako danas između ponuđenih preparata odabrati za sebe, ili savjetovati pacijentu baš onaj kojim će se postići najveća moguća dobrobit za organizam?

Odluka je svakog pojedinca hoće li se držati dosad ponuđenih supstancija ili će potražiti nove puteve liječenja. U svakom slučaju, prvo treba razmotriti dostupne činjenice, a onda se možda i odvažiti na neki novi pristup. Alfa lipoična kiselina LA; IUPAC 1,2-dithiolanyl pentanoic acid ili kako se još u literaturi naziva tioktična kiselina, masna je kiselina koju mogu sintetizirati biljke i životinje.

Izolirana je iz goveđe jetre U ljudskom organizmu nalazimo je u svakoj stanici tijela, jer sudjeluje kao kofaktor u procesu stvaranja energije.

vodoravna traka u hipertenzije rsso 4 to stupnjeva

Naročito se naglašava njeno antioksidativno djelovanje, ali i učinak njenog reaktivnijeg reduciranog oblika, dihidrolipoične kiseline DHLA. Zapravo se smatra idealnim antioksidansom, jer ima sve njegove idealne odlike Packer i sur. LA također pokazuje antimutagenu i antikancerogenu aktivnost. Upravo zbog njene uloge u organizmu i kemijsko fizikalnih karakteristika odavno je predmet raznih istraživanja, mada onih in vivo ima jako malo.

Za šta se upotrebljava alfa-lipoinska kiselina?

Aktualne studije podupiru upotrebu alfa lipoične kiseline kao suportivne komponente u liječenju mnogih bolesti - npr. Kemijski gledano, LA je mala molekula koja se sastoji od osam ugljikovih atoma i dvije tiolne skupine koje mogu biti oksidirane ili reducirane.

  1. Koristi se kod dijabetesa, periferne polineuropatije oboljenje perifernih nerava koje se karakteriše trnjenjem, grčevima, peckanjemretinopatije oštećenje očne strukture — retinekardiomiopatije oštećenje srčanog mišićacerebralne ishemije smanjena koncentracija kiseonika u mozguoboljenja srca i krvnih sudova povećan nivo masti u krvi, aterosklerozatrovanja metalima.
  2. Hipertenzija tablete pod jezik
  3. ALFA-LIPOINSKA KISELINA - univerzalni antioksidans - PRIRODNIM PUTEM DO ZDRAVLJA
  4. Alfa lipoičnu kiselinu organizam koristi kako bi razgradio ugljikohidrate i proizveo energiju neophodnu za normalno funkcioniranje.
  5. Magne 6 hipertenzija
  6. Vitamini ; kvazivitamini ; flavonoidi ; lipoična kiselina ; ubikinoni ; kolin ; karnitin Vitamins ; quasi-vitamins ; flavonoids ; lipoic acid ; ubiquinones ; choline ; carnitine Sažetak Kvazivitamini su spojevi koji se ne smatraju vitaminima u pravom smislu, no za pojedine životinjske vrste ili pod određenim uvjetima mogu ispunjavati kriterij vitamina.
  7. Mr mozga i hipertenzije

Kada su te dvije skupine oksidirane govorimo o alfa lipoičnoj kiselini LAdok je reducirajući, reaktivniji oblik LA, poznat kao dihidrolipoična kiselina DHLA. Budući da ima jedan kiralni centar i asimetrični lanac ugljikovodika, nalazimo je u obliku dva optička izomera: R-LA i L-LA.

Savršeni partneri:

Samo R-izomer stvara se endogeno, dok sintetski preparati sadrže racemičnu smjesu R i L izomera. Biosinteza endogene R-alfa lipoične kiseline u ljudskom organizmu odvija se uglavnom de novo iz oktanske kiseline u mitohondrijima, gdje vezana za  proteine djeluje kao esencijalni kofaktor enzimatskih kompleksa lipoična kiselina od hipertenzije reakcijama stvaranja energije i katabolizmu aminokiselina razgranatog lanca.

Podrobnije, sudjeluje u ciklusu limunske kiseline kao kofaktor piruvat dehidrogenaze koja konvertira piruvat u AcCoA i alfa ketogluratat dehidrogenaze kojom alfa ketoglutarat prelazi u sukcinil CoA.

Katabolizam se odnosi na aminokiseline leucin, izoleucin i valin. Izvori Hrana primarno bogata egzogenom LA je hrana životinjskog podrijetla: crveno meso, jetra, srce i bubrezi, a glavni biljni izvori su brokula, špinat, rajčica, krumpir, grašak i rižino mekinje.

Važno je reći da konzumacija slobodne LA iz hrane nije pokazala značajan porast njene koncentracije u plazmi i na staničnom nivou. Što se tiče dodataka prehrani, nakon peroralne konzumacije koja je bolja u odsustvu hrane, u dozi od mg apsorpcija je tlak 190/100 do puta veća nego iz prehrambenih namirnica.

Apsorpcija L oblika nakon peroralne upotrebe manja je od R oblika, dok nema razlike u njihovoj plazmatskoj koncentraciji nakon intravenozne primjene.

Metabolizira se u jetri u procesu mitohondrijske beta oksidacije. Budući da je otkrivena prije više od pola stoljeća, alfa lipoična kiselina  koristila se lipoična kiselina od hipertenzije tretiranju različitih stanja organizma, da bi se danas u suplementaciji isprofilirala uglavnom kao antioksidans i poželjna komponenta u regulaciji dijabetesa.

U zadnje vrijeme, u nekoliko je studija pokazano i njeno antikancerogeno te antimutageno djelovanje. Posljedica toga je gubitak ravnoteže stvaranja slobodnih radikala i mogućnosti neke stanice da ih lipoična kiselina od hipertenzije, a rezultira promjenama vezanim uz oštećenje stanica. Biokemijski su najznačajniji reaktivni oblici kisika reactive oxygen species - ROS što je zajednički naziv za radikale kisika superoksidni, hidroksilni, peroksilni… kao i reaktivne neradikalne derivate kisika vodikov peroksid, hipokloritna kiselina, singletni kisik….

BIO TERRA WebShop

LA je univerzalni endogeni i egzogeni antioksidans, jer direktno neutralizira ROS u svojem oksidiranom ili reduciranom obliku više. Topljiva je u vodi i u mastima što joj omogućava antioksidativno djelovanje u citosolu i plazmatskoj membrani, u plazmi i lipoproteinima plazme. LA neutralizira hidroksilne radikale, hipokloritnu kiselinu i singletni kisik. DHLA neutralizira superoksidne i peroksil slobodne radikale.

leo bokeria na liječenje hipertenzije hipertenzija shcheglova

Regeneracija antioksidansa Kada antioksidans neutralizira slobodni radikal i sam prelazi u oksidirani oblik te nije u mogućnosti blokirati ROS dok se ne prevede novopassit i hipertenzija reducirajući oblik.

DHLA je snažan reducirajući agens koji te oksidirane oblike raznih antioksidansa može prevesti u reducirane, uključujući C vitamin i glutation. DHLA također može reducirati oksidirani oblik alfa-tokoferola prilikom redukcije C vitamina koji je u mogućnosti reducirati taj radikal, te koenzim Q Sumarno možemo reći da LA reciklira i produžuje životni vijek vitamina C, glutationa i koenzima Q10, a indirektno i vitamina E.

Kelacija metala Ispitivanja in vitro i in vivo pokazuju da LA i DHLA mogu kelirati redoks aktivne metale poput iona željeza, bakra, mangana i cinka. Ti metali mogu izazvati oksidativnu štetu katalizirajući reakcije u kojima nastaju visoko reaktivni slobodni radikali.

Komponente koje keliraju takve slobodne metale mogle bi biti stepenica u liječenju neurodegenerativnih i ostalih kroničnih bolesti kod kojih je oksidativna šteta uzrokovana upravo njima. Bush i sur. Također, na životinjskom je modelu dokazano da LA smanjuje akumulaciju tih metala u organizmu. Diabetes mellitus Značajna je primjena LA u liječenju dijabetesa tipa II, a njezino se djelovanje ispoljava kroz različite mehanizme.

Potencijalno je moguća ali nedovoljno istražena i u liječenju dijabetesa tipa I. Kao prvo, utječe na regulaciju glukoze u krvi tako da povećava translokaciju GLUT4 glukoza transportera u staničnu membranu, kao što to čini inzulin vezujući se na inzulinske receptore, te pokreće reakcije fosforilacije koje uzrokuju translokaciju. Mehanizam djelovanja nije sasvim razjašnjen, a rezultat je povećan unos glukoze u adipocite i stanice mišića. Zatim, pozitivno utječe na na krvožilni i nervni sustav dijabetičara koji kao komplikacije kronične bolesti razvijaju mikroangiopatije retinopatija, nefropatija i makroangiopatije koronarna, cerebrovaskularna, periferna vaskularna te neuropatije.

Naime, oksidativni stres i hiperglikemija rezultiraju stvaranjem slobodnih radikala kisika koji oštećuju stanice endotela krvnih žila i neurone, a LA to umanjuje.

Nedavno je također dokazano da lipoična kiselina od hipertenzije primjena LA povećava vazodilataciju krvnih žila osoba oboljelih od dijabetesa tipa 2, a posebno je značajno napomenuti blagotvoran učinak na povećanje mikrocirkulacije i time smanjenje simptoma dijabetičke periferne neuropatije.

inPharma - Alfa lipoična kiselina

Lipoična kiselina od hipertenzije je da je u Njemačkoj odobreno intavenozno i peroralno liječenje periferne dijabetičke neuropatije s LA oštećenje živčanog sustava koje se manifestira kroz smanjenje osjeta, utrnulost, žarenje, osjećaj hladnoće, i neuropatsku bol uglavnom donjih ekstremiteta. Lipoična kiselina i karcinom Antioksidativno djelovanje LA u vidu djelovanja na slobodne radikale koji mogu izazvati niz staničnih promjena u okviru nastanka karcinoma, razmatrano je u brojnim studijama.

NF-kB Nuclear factor-kB je transkripcijski faktor koji regulira ekspresiju gena uključenih u imunološki odgovor, apoptozu i stanični ciklus. Nepravilna regulacija NF-kB može dovesti do upalnih i autoimunih bolesti, virusnih infekcija i do raka. Vig-Varga i sur.

Slične studije pokazale su i antitumorsko djelovanje LA u stanicama melanoma i karcinoma ovarija kod miševa. LA također pokazuje antimutagena svojstva, pa je neki svrstavaju u skupinu prirodnih antimutagena. Nedavno je dokazano da aplikacija LA u stanice karcinoma dojke inhibira daljnje metastaziranje, vjerojatno smanjujući aktivnost MMP. Ohrabrujući rezultati dobiveni su i u malim studijama na životinjama i ljudima - vezano za sposobnost LA da reducira štetne nuspojave kemoterapije kao što su periferna neuropatija i oštećenje miokarda.

hipertenzija mogu učiniti masažu crni luk pritisak

Tako se koristi za zaštitu jetre, kod oštećenja živčanog sustava oboljelih od HIV-a, Alzheimerove bolesti i multiple skleroze, hiperlipidemije i glaukoma.

Literatura: Carreau JP. Biosynthesis of lipoic acid via unsaturated fatty acids. Methods Enzymol. Reed LJ. A trail of research from lipoic acid to alpha-keto acid dehydrogenase complexes. J Biol Chem. Lipoic acid as a potential therapy for chronic diseases associated with oxidative stress.

Curr Med Chem. Kramer K, Packer L. R-alpha-lipoic acid. Nutraceuticals in Health and Disease Prevention. New York: Marcel Dekker, Inc. Lipoyl synthase requires two equivalents of S-adenosyl-L-methionine to synthesize one equivalent of lipoic acid. Assembly of the covalent linkage between lipoic acid and its cognate enzymes.

Chem Biol. Enantioselective pharmacokinetics and bioavailability of different racemic alpha-lipoic acid formulations in healthy volunteers. Eur J Pharm Lipoična kiselina od hipertenzije.

Kako deluje alfa-lipoinska kiselina?

Plasma kinetics, metabolism, and urinary excretion of alpha-lipoic acid following oral administration in healthy volunteers.

J Clin Pharmacol. Influence of food intake on the bioavailability of thioctic acid enantiomers. Eur J Clin Pharmacol. Dose-proportionality of oral thioctic acid--coincidence of assessments via pooled plasma and individual data. Pharmacokinetics, tolerability, and fructosamine-lowering effect of a novel, controlled-release formulation of alpha-lipoic acid.

Endocr Pract.

Moglo bi Vas zanimati

Alpha-lipoic acid in liver metabolism and disease. Free Radic Biol Med. Overview of the molecular and biochemical basis of branched-chain amino acid catabolism. J Nutr. Packer L. Drug Metab Rev. Uptake, recycling, and antioxidant actions of alpha-lipoic acid in endothelial cells. Protection and recycling of alpha-tocopherol in human erythrocytes by intracellular ascorbic acid.

Arch Biochem Biophys. Dihydrolipoic acid maintains ubiquinone in the antioxidant active form by two-electron reduction of ubiquinone and one-electron reduction of ubisemiquinone. Tocopherol-mediated peroxidation of lipoproteins: implications for vitamin E as a potential antiatherogenic supplement. Metals, toxicity and oxidative stress. Metals in our minds: therapeutic implications for neurodegenerative disorders. Lancet Neurol.

Kvazivitamini

Thioctic lipoic acid: a therapeutic metal-chelating antioxidant? Biochem Pharmacol. Dihydrolipoic acid lowers the redox activity of transition metal ions but does not remove them from the active site of enzymes. Redox Rep. Free Radic Res. Dietary supplementation with R -alpha-lipoic acid reverses the age-related accumulation of iron and depletion of antioxidants in the rat cerebral cortex. Konrad D. Utilization of the insulin-signaling network in the metabolic actions of alpha-lipoic acid-reduction or oxidation?

Antioxid Redox Signal.

VISOKI KRVNI TLAK NESTAJE UZ SAMO 1 SASTOJAK!

Engagement of the insulin-sensitive pathway in the stimulation of glucose transport by alpha-lipoic acid in 3T3-L1 adipocytes. The pharmacology of the antioxidant lipoic acid.

Vidi