Hipertenzija chichagov

Mesari liječe hipertenziju, simptomi 3 stupnja hipertenzije i rizik liječenja 4

hipertenzija chichagov

Ubrzano kognitivno propadanje starijih osoba nakon hospitalizacije U starijih osoba je utvrđeno brže kognitivno propadanje nakon hospitalizacije. Radi se o istraživanju gotovo starijih osoba koje žive u zajednici u blizini Chichaga. Rad je objavljen u časopisu Neurology.

hipertenzija chichagov

Sudionici istraživanja su svake tri godine bili podvrgnuti kratkom testiranju kognitivnih sposobnosti dok su podaci o hospitalizaciji prikupljeni iz zdravstvenih kartona. Uspoređeni su rezultati prije i nakon hospitalizacije i utvrđeno je da starije osobe koje su bar jednom hospitalizirane imaju 2,4 puta veći pad kognitivnih sposobnosti.

bolesti arterijske hipertenzije

Brže propadanje su pokazale osobe s ozbiljnijim i težim dijagnozama, te osobe koje su duže hospitalizirane, ali se hospitalizacija sama za sebe pokazala kao nezavisni prediktor kognitivnog propadanja.

Autori smatraju da je hipertenzija chichagov pristup primarna prevencija i što kasnija moguća hospitalizacija radi sprječavanja kognitivnog propadanja.

hipertenzija chichagov

Ukazali su i na nedostatak studije, a to je manjak detalja o svakom pojedinom slučaju hospitalizacije i nemogućnost boljeg povezivanja dobivenih rezultata u studiji.

Vidi