Heartscore hipertenzija.

heartscore hipertenzija

Šta da radim? HeartScore® je internet program za predviđanje i upravljanje heartscore hipertenzija, namenjen da pruži podršku kliničarima u optimizaciji individualnog proso za liječenje hipertenzije kardiovaskularnog rizika. On prikazuje apsolutni rizik od KVB u pravougaonom grafikonu i doprinos faktora rizika koji se mogu modifikovati u ukupnom riziku u kružnom grafikonu.

Očekivani efekat intervencije izračunava se iz velikih randomizovanih kliničkih ispitivanja hipertenzije i hiperholesterolemije. Na kraju konsultacije, kliničar može da odštampa zdravstvene savete za pojedinca na osnovu njegovog stvarnog profila rizika.

Trenutno su dostupne Evropske Visoke i Niske i nacionalne verzije. Međutim, program je osmišljen tako da Nacionalna Kardiološka Udruženja mogu da ga prilagode lokalnim uslovima nacionalni kalibrisani grafikoni i prevodi.

Najnovije smjernice za liječenje dislipidemije

European Heart Journal koji je obuhvatio više od Nacionalni modeli će biti zasnovani na kalibraciji te funkcije prema nacionalnoj statistici mortaliteta. HeartScore® je razvijen za upotrebu u kliničkoj praksi i mogu ga koristiti kliničari, kao i medicinske sestre i bilo koji drugi zdravstveni radnici uključeni u primarnu prevenciju KVB.

HeartScore® se takođe može koristiti u svrhe istraživanja. HeartScore® nije namjenjen za upotrebu od strane ljudi bez kliničkih znanja.

heartscore hipertenzija

Poruka koju prenosi HeartScore ® u vezi sa apsolutnim i relativnim rizikom pojedinca od KVB nikada ne smije biti samostalna i trebalo bi obavezno da je saopšte zdravstveni radnici.

Informacije o riziku treba pažljivo prilagoditi resursima svakog pojedinačnog pacijenta. Namjera iza veb programa HeartScore® nije nametanje nepotrebnog znanja o riziku velikoj grupi ljudi ako oni nisu spremni da se nose sa predloženim promjenama u načinu života. Ideja je da ljekar i pacijent zajedno odrede smanjenje rizika koje će dati heartscore hipertenzija rezultate i koje će biti prilagođeno pojedinačnom pacijentu i njegovoj sposobnosti da se hvata u koštac sa tim promjenama u načinu života.

HeartScore® veb program se takođe može koristiti u slučajevima kada postoji sumnja da neki pacijent ima visok rizik od razvoja kardiovaskularne bolesti ili ako pacijent zahtjeva pregled svog profila rizika i predloge o tome kako taj rizik može da se promjeni. Međutim, uprkos stalnom nastojanju da posjetiocima našeg veb sajta obezbjedimo vrhunski doživljaj pregleda, moguće je da se naši veb sajtovi ne prikazuju heartscore hipertenzija kako heartscore hipertenzija željeli u vašem heartscore hipertenzija pretraživaču, posebno ako koristite neku stariju verziju pretraživača Internet Explorer.

SCORE grafikoni rizika deo su 4. HeartScore® veb program je napravljen za upotrebu od strane evropskih kliničara i ljekara u zemljama u kojima ESC ima predstavnika u formi Nacionalnog Kardiološkog Društva.

Najnovije smjernice za liječenje dislipidemije Prosinac 23, Ljubica Vincelj Šalković dr. Dislipidemija je samo jedan od čimbenika kardiovaskularnbog rizika uz arterijsku hipertenziju, šećernu bolest, pušenje, pretilost, smanjenu tjelesnu aktivnost, muški spol, genetske čimbenike i dob.

Kod nacionalnih verzija, pošto prvo morate da izaberete zemlju u kojoj obavljate preventivnu aktivnost, zapravo ne birate model, osim ako su za tu zemlju dostupni mnogi modeli. Da li je to tačno?

Veb program HeartScore® trenutno je dostupan na engleskom jeziku za evropsku verziju, heartscore hipertenzija izdato je i nekoliko Nacionalnih Verzija.

Obratite se svom Nacionalnom Kardiološkom Društvu da biste saznali više o razvoju programa HeartScore® u svojoj zemlji. Apsolutni rizik od KVB definisan je kao vjerovatnoća da se neki klinički događaj ovde: smrt usled KVB dogodi osobi u datom vremenskom periodu. Vremenski period na koji se odnosi predviđanje podešen je na 10 godina.

heartscore hipertenzija

Grafikon apsolutnog rizika od KVB sastoji se od tri trake: lijeva traka je rizik pacijenta na dan pregleda. Ona pokazuje apsolutni rizik pacijenta od događaja u vezi sa KVB u narednih deset godina 1. Srednja traka pokazuje relativni rizik. Ovaj heartscore hipertenzija se može koristiti da se mlađim osobama sa malim ukupnim rizikom pokaže da, u odnosu na druge u njihovoj starosnoj grupi, njihov rizik može biti mnogo puta veći nego što je potrebno.

To može da pomogne kao motivacija za donošenje odluka o izbjegavanju pušenja, zdravoj ishrani i fizičkoj aktivnosti, a može i da označi one pacijente koji mogu da postanu kandidati za lijekove. Desna traka heartscore hipertenzija hipertenzija rizik u slučaju da pacijent postigne ciljeve liječenja. Treba napomenuti da je veb program HeartScore® zasnovan na predviđanju događaja i predstavlja veliki iskorak u odnosu na primjenu populacionih grupnih anketa na heartscore hipertenzija.

Stoga je važno da pacijentu bude jasno da program ukazuje na vjerovatnoću da će se nešto desiti. Veb program HeartScore® nije razvijen da zameni kliničku procjenu ljekara, već da je podrži i dopuni. Veb program HeartScore® ne utiče na to kako treba da liječite pacijente ili na nivo rizika pri heartscore hipertenzija započinjete liječenje.

To je, naravno, i dalje vaš izbor, kao ljekara. Kod mlađih osoba treba koristiti dijagram relativnog rizika. Starost pacijenta se jednostavno može izmijeniti unošenjem nove vrednosti u polje za godine starosti.

Verzije specifične za pojedinačne države biće razvijene u bliskoj saradnji sa Nacionalnim Kardiološkim Društvima. Obratite se Nacionalnom Kardiološkom Društvu u svojoj zemlji za više informacija o razvoju programa HeartScore® za Vašu zemlju ili posjetite: www.

Srčani i moždani udar mogu se predvidjeti

Koji model da koristim? Ako želite da koristite veb program u zemljama izvan zemalja članica ESC, to je ostavljeno vašoj diskrecionoj odluci i vi snosite isključivu odgovornost za takvu odluku. HeartScore® je razvijen za primarnu prevenciju kardiovaskularnih bolesti i može se koristiti kod svih pacijenata muškog i ženskog pola između 40 i 65 godina starosti, koji su pacijenti u vašoj klinici.

Veb program HeartScore® može da se koristi u slučajevima kada postoji sumnja da neki pacijent ima visok rizik od razvoja kardiovaskularne bolesti ili ukoliko sam pacijent zahtjeva pregled heartscore hipertenzija profila rizika i predloge o tome kako taj rizik može da se promeni.

heartscore hipertenzija

Kome da se obratim? Program HeartScore® posvećen je isključivo primarnoj prevenciji. SCORE model koji se koristi za ocjenu rizika sadrži samo podatke ljudi bez već razvijene bolesti. Međutim, kako je definisano u Evropskim smjernicama za prevenciju KVB, pacijenti sa razvijenom KVB po definiciji su pod visokim ukupnim rizikom od daljih kardiovaskularnih događaja.

Kako da uključim te pacijente?

HeartScore Bosnia & Herzegovina (Croatian)

Zbog izostanka kontrole glikemije, oni se automatski smatraju pacijentima pod visokim rizikom i stoga ih treba liječiti maksimalnim intenzitetom. HeartScore® koristi podatke iz SCORE studije, a u toj studiji definicija dijabetesa bila je različita u 12 centara koji su dostavili podatke. SCORE grupa aktivno traga za načinima da uključi dijabetes u ovaj model, ali će biti potrebno neko vreme da u tome heartscore hipertenzija uspije.

Uz to, uvođenje BMI ne poboljšava prediktivne sposobnosti programa. To je posljedica primjene dva različita statistička modela. Objavljeni grafikoni koriste Weibul model sa specifičnim modelima za svaki pol. HeartScore® koristi Cox model, gdje je pol faktor rizika.

heartscore hipertenzija

Ako imate bilo kakve dileme u vezi sa primjenom programa HeartScore®, preporučuje se da koristite objavljene papirne grafikone. Heartscore hipertenzija je pacijent u situaciji koja u datom trenutku isključuje velike promjene u načinu života ili ako pacijent ima nekoliko nepromjenljivih faktora rizika, program treba koristiti samo nakon pažljivog razmatranja.

Kod nekih pacijenata, ovakav način predstavljanja lične prognoze za budućnost može da predstavlja pretjerano opterećenje. Nikada ne možemo da znamo ko se zapravo neće razboljeti zbog liječenja. Činjenica da je mortalitet usled KVB opao u mnogim evropskim zemljama znači da više zemalja sada spada u kategoriju niskog rizika.

Iako je svako povlačenje graničnih vrednosti proizvoljno i otvoreno za raspravu, u ovim smjernicama granične vrijednosti se zasnivaju na mortalitetu od KVB uz dodatak dijabetesa iz Time se definiše 21 zemlja i označava tačka u kojoj postoji značajan razmak pre naredne, Ovaj spisak je zasnovan na evropskim zemljama koje su članice ESC.

Međutim, nekoliko evropskih zemalja nisu članice ESC zato što nemaju nacionalno kardiološko društvo ili zbog svoje veličine.

  • Smjernice | berghuldra1.com
  • Ryazhenka hipertenzija
  • Stomatolozi mogu pomoći u prevenciji srčanih udara Stomatolozi mogu pomoći u prevenciji srčanih udara

Odnos muškaraca prema ženama manji je nego u zemljama niskog heartscore hipertenzija, što ukazuje da postoji veliki problem kod žena. Čak i grafikoni za visokorizične zemlje mogu da potcjene rizik u tim zemljama. Sve preostale zemlje su zemlje visokog rizika. Obratite nam se ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa programom HeartScore® koje nije obrađeno u delu sa FAQ. Our mission: To reduce the burden of cardiovascular disease. About HeartScore.

Ovo posljednje može biti prijeporno, jer implicira svakodnevno pijenje. No, posrijedi su male količine alkoholnih pića, primjerice jedna do dvije čaše vina ili žestokoga pića. Veće količine alkohola djeluju suprotno, oštećuju i ostale organe, osobito jetru i mozak. Devet spomenutih činitelja nabrojano je redoslijedom prema njihovu relativnom utjecaju na sveukupni, tzv. Valja istaknuti da se prema rezultatima studije, infarkt miokarda može predvidjeti sa postotnom sigurnošću!

Vidi