Energetska i hipertenzija, Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

energetska i hipertenzija hipertenzija nema izlaza iz slijepe ulice

Što je novo u ESC smjernicama za energetska i hipertenzija arterijske hipertenzije? Autor: doc. Nikola Bulj, dr.

energetska i hipertenzija maligna hipertenzija je

Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT. Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba.

Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije.

energetska i hipertenzija kardiolog s hipertenzijom

Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj.

Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka.

energetska i hipertenzija tablete za zniževanje krvnega tlaka

Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva. Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona.

energetska i hipertenzija to je korisno da doniraju hipertenzije u krvi

Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

Vidi