Atmosferski tlak pokusi. Παρουσίαση με θέμα: "Pokus sa zgnječenom limenkom"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

Kako demonstrirati pritisak zraka pomoću pokusa gnječenja limenke

Atmosferski tlak gnječi limenku Tlak i život izraz za hipertenziju Izrazi 'tlak' i 'pritisak' u hrvatskom jeziku nisu istoznačnice sinonimi već se rabe za različite fizičke pojave.

Jednostavni pokusi koji demonstriraju tlak zraka

Pritisak je sila i mjeri se u njutnima 1086, a tlak je količnik sile i površine na koju ta sila djeluje i mjeri se u paskalima [Pa]. Uzmemo li opeku težine mg možemo ju kao kvadar položiti na mekanu podlogu npr. Sila pritiska u sva tri slučaja će biti ista mg. Međutim otisak koji će opeka ostaviti na podlozi bit će različite dubine. Odmah se vidi da je dubina prodiranja obrnuto razmjerna površini S, što je površina manja tlak je veći.

Tlak je omjer sile pritiska i površine Razlika između tlaka i pritiska lako se može pokazati pokusom u kojem između kažiprsta i palca držimo čavao.

Vrh čavla ima vrlo malu površinu u odnosu na površinu glave čavla. Sila pritiska s obje strane je jednaka ali tlak je na mjestu šiljka toliko velik da osjećamo kako nas bode jer prodire dublje u kožu. Jedna od posljedica gore navedenog je da možemo dobiti vrlo velik tlak od relativno male sile, smanjujući površinu na koju ta sila djeluje.

Svojstva zraka

Također možemo povećavajući površinu proizvesti mali tlak iako je sila velika. Iz tog razloga sječivo noža djeluje većim tlakom kada je nož oštar ili čavao prodire u drvo lakše oštrim vrhom ili se za kretanje kroz snijeg bez propadanja koristimo krpljama ili skijama ili pod više trpi ako po njemu hodate u visokim petama nego ako to radite u papučama.

Koliki je 1 Pa? Jedinica za tlak je pascal Pa i po definiciji to je 1 N na 1 metar kvadratni. Ako uzmemo posudu površine dna 1 m2 možemo u nju naliti toliko vode joj težina bude 1 Atmosferski tlak pokusi. Tada će tlak na dno te posude iznositi točno 1 Pa. Koliko vode treba naliti da to postignemo i kolika će biti debljina sloja te vode kad ona ravnomjerno prekrije čitavo dno posude? Jedna litra vode ima masu 1 kg, to znači težinu mg od 10 N.

Nakon što se decilitar vode ravnomjerno razlije po dnu našeg kvadratnog metra atmosferski tlak pokusi ćemo sloj debljine 0,1 mm. Sloj vode od desetine milimetra stvara tlak od 1 Pa! Toliko je mali paskal. Izgleda da je dovoljno mokrom krpom prebrisati neku površinu i dobit ćemo tlak od jednog paskala.

atmosferski tlak pokusi prestarium u liječenju hipertenzije

U meteorološkim se izvještajima količina kiše Kada se u meteorološkom izvještaju javlja količina kiše onda se to iskazuje visinom sloja vode u milimetrima na kvadratni metar tla. Oborina od 1 mm znači da je na svaki kvadratni metar pala jedna litra vode. Tako primjerice, ako se kaže da je palo 40 mm kiše, isto je kao da se kazalo da je na svaki m2 palo 40 litara kiše.

Tlak stupca tekućine Tekućina djeluje pritiskom na dno posude uslijed svoje težine mg, stoga atmosferski tlak pokusi tlak na dno omjer te sile težine i površine dna S.

U daljnjem izvodu površina se pokrati i dobivamo izraz koji pokazuje da tlak u nekoj točki tekućine ne ovisi o geometriji posude osim dubine. Stoga će tlak u točki unutar tekućine biti zbroj hidrostatskog tlaka zbog stupca tekućine koji se nalazi iznad te točke, plus vanjski atmosferski tlak na površinu. Posude iste visine s dnom jednake površine mogu se razlikovati samo po obliku - stožasta posuda može primiti manju količinu tekućine, a posuda koja se prema gore širi može primiti veću količinu tekućine.

Na slici su atmosferski tlak pokusi tri staklena cilindra različitih oblika s istim površinama donjeg otvora, atmosferski tlak pokusi različitog promjera gornjih dijelova. Uz donji otvor svakog cilindra prijanja pločica vezana za dinamometar.

Ta pločica čini dno posude. Očito je, ako se bilo koja tekućina ulije u te posude do iste razine, da će masa tekućine u srednjoj posudi biti najmanja, a u desnoj posudi - najveća. Iako će težina tekućina u tim posudama bit će različita, sile pritiska na dno bit će potpuno jednake. Na prvi bismo pogled očekivali da će tlak na dno srednje posude biti najmanji, a na dno desne - najveći.

atmosferski tlak pokusi simptomi niskog tlaka forum

Tu pretpostavku opovrgava pokus jer dinamometri pokazuju istu silu pritiska, a to znači isti hidrostatski tlak u sve tri posude. Zaključujemo: Tlak tekućine na dno posude ne ovisi o njezinu obliku! Zašto nam je to paradoksalno? Zato jer tekućinu koja miruje u posudi intuitivno pogrešno doživljavamo kao kruto tijelo. Ako bismo vodu iz gornjih cilindara zaledili i led tih oblika objesili na dinamometre ne bi ništa bilo paradoksalno, jer bi se očitanja dinamometara očekivano razlikovala: Razlika između težine tekućine i sile pritiska na dno uzrokovana je reakcijskim silama stijenki, pa u posudi koja se gore sužava te sile djeluju na tekućinu koso prema dolje pritišću tekućinu na dnodok u posudi koja se širi djeluju na tekućinu koso prema gore čine tekućinu lakšom.

Činjenicu da tlak u tekućini djeluje i prema gore pokazuje Gravisandov pokus koji zahtijeva zaista minimalan pribor cijev s brušenim rubom i glatku pločicu a. Pločicu pritisnemo rukom na donji otvor cijevi i pridržimo je vezanim koncem b.

Zatim cijev uronimo u vodu. Pustimo li konac i prestanemo držati pločicu, ona će ostati priljubljena uslijed tlaka tekućine c. Atmosferski tlak pokusi provjeru lijevamo obojenu vodu u cijev d i gledamo do koje razine treba uliti da bi se izjednačili tlakovi i pločica odvojila e.

Fizičko je značenje ovog paradoksa da se težina tekućine u posudi razlikuje od sile pritiska na dno za srednju atmosferski tlak pokusi desnu posudu.

Želite li se igrati sa djetetom lako i sa zadovoljstvom?

Kako "pomiriti" našu pretpostavku o masi težini i rezultatu pokusa? Ako se ista tekućina ulije u posude do iste razine tlakovi će biti jednaki, jer su visine stupaca tekućine jednake. Sve vrijednosti s desne strane ove jednakosti jednake su za sve tri posude. Iz atmosferski tlak pokusi slijedi da će sile koje djeluju na dna sve tri posude također biti jednake.

Naime, ova formula ne sadrži ni masu ni težinu tekućine pa možemo zaključiti da sile pritiska na dno posuda ne ovise o tim vrijednostima. Spojene posude Hidrostatski paradoks može se zorno pokazati spojenim posudama. To su međusobno spojene posude povezane prolazima za tekućinu i imaju zajedničko dno. U njima su površine homogene tekućine u mirovanju na istoj razini, bez obzira na oblik i veličinu pojedine posude.

Jer je tlak na stjenke posuda na bilo kojoj vodoravnoj razini jednak. Ovisnost hidrostatskog tlaka o dubini Tekućine djeluju tlakom osim na dno i na stjenke posude. I taj tlak ovisi o dubini što se može jednostavno pokazati istjecanjem mlazova iz rupica na posudi i uspoređivanjem njihovih dometa na podlozi koja treba biti dovoljno niže od najnižeg otvora same posude.

Vodotoranj Vodotoranj je građevina u vodoopskrbnoj mreži nizinskih naselja. To je spremnik izdignut visoko iznad tla za pohranu pitke ili industrijske vode. S povišenim spremnikom postiže se ne atmosferski tlak pokusi privremeno dovoljna količina vode, već i dovoljan i ujednačen tlak u vodovodnoj mreži.

Visinom i zalihom vode kompenziraju se oscilacije tlaka na ulaznoj strani punjenje i fluktuacije potrošnje vode na izlaznoj strani pražnjenje. Posljedica je manje opterećenje crpke za punjenje i stvaranje tlaka u opskrbnoj mreži. Za dovoljan tlak svi potrošači moraju čičimak receptima za hipertenziju niži od spremnika vodotornja načelo spojenih posuda.

Izljevna mjesta koja su viša od razine u vodotornju kao što su visoke zgrade, zahtijevaju vlastiti sustav crpki za povišenje tlaka.

Tlak stupca tekućine i atmosferski tlak Osim u tekućinama tlak postoji i u ostalim fluidima, pa tako i u zraku. Prvi dokaz atmosferskog tlaka izveo je talijanski fizičar Torricelli Torricelli, talijanski fizičar, matematičar i dobar prijatelj Galilea Galileja.

Znamenit je njegov izum živina barometra Torricelli je zataljenu staklenu cijev ispunio živom i otvor cijevi uronio u posudu ispunjenu živom. Živa je tek djelomično istekla iz cijevi u posudu, a nad stupcem žive u cijevi nastao je zrakoprazan prostor, vakuum. Torricelli je tu pojavu protumačio atmosferskim tlakom koji djeluje na površinu žive u posudi i održava ravnotežu stupcu žive u 2 i 3, stupanj hipertenzije. Tim je pokusom dokazano postojanje atmosferskoga tlaka i pokazano kako se on može mjeriti na temelju pomicanja živina stupca.

On je cijev u stvari dugačku epruvetu do vrha ispunio živom, otvor je zatvorio prstom i okrenuo cijev otvorom prema dolje. Držeći prst na hipertenzija karcinom jetre uronio atmosferski tlak pokusi taj kraj cijevi u posudu sa živom.

Kada je otvor bio uronjen, maknuo je prst i pustio živu da istječe. Ubrzo je živa prestala istjecati kod visine stupca od mm.

  1. Eksperimenti na tlaku zraka i plastične boce za učenike srednjih škola - Znanost -
  2. Sibirskog melem za hipertenziju
  3. Hipertenzija u poznate osobe
  4. Hipertenzija u 38 godina
  5. Prednosti crnog vina hipertenzije
  6. Pokusi povezani s pritiskom. Pokus: Slomi ravnalo tlakom zraka. Iskustvo zatvorene boce
  7. Kompresije čarapa može se nositi bilo u hipertenziji

Tlak zraka na površinu žive u posudi izjednačio se s tlakom stupca u cijevi. Od tada hipertenzija vrijeme stupca žive služi kao barometar. Atmosferski tlak djeluje na visinu stupca i bez tog tlaka živa u cijevi potpuno bi iscurila.

atmosferski tlak pokusi lek za visoki pritisak

Međutim, kada je Torricelli nakon uranjanja u živu maknuo prst sa otvora cijevi, on NIJE pustio cijevi iz ruke kojom ju je držao. Pa trebamo li onda reći da stupac žive drži atmosferski tlak ili ga je Torricelli držao rukom?

Odgovor je u članku: Torricelli i 3. Newtonov zakon. To je tlak stupca žive koji je zbog ravnoteže s tlakom zraka ujedno i atmosferski tlak. Time je dokazano da atmosferski tlak može uravnotežiti tlak stupca žive. Da je Torricelli umjesto žive upotrijebio vodu, stupac koji bi uravnotežio tlak zraka bio bi 13,6 puta viši koliko puta je gustoća vode manja od živeodnosno imao bi visinu od oko 10,3 m.

Okrenuta čaša Omiljeni pokus uz temu tlaka zraka sastoji se od staklene čaše, do ruba napunjene vodom koja se poklopi tankim kartonom npr. Atmosferski tlak pokusi pitanje hoće li razglednica otpasti ili će ostati priljubljena uz otvor čaše, neće se instinktivno uvijek dobiti točan odgovor, čak niti od fizičara koji ne poznaju pokus.

Kao što lako možemo pokazati razglednica ostaje priljubljena. Općenito se zna da tlak zraka na razini mora odgovara u prosjeku tlaku stupca vode visine približno 10 m.

Kako demonstrirati pritisak zraka pomoću pokusa gnječenja limenke

Budući da je razglednica pritisnuta uz čašu tako velikim vanjskim tlakom zraka ona može držati mali stupac vode u čaši. A to odgovara težini mase od 19,9 kg, koju bi, nakon odbitka mase same pločice, morali moći objesiti na pločicu. Međutim pločica se dade relativno lako ukloniti, a maksimalni tereti koje ona može podnijeti su više od 10 puta lakši nego što se teoretski dobiva, stoga objašnjenje o puno većem tlaku izvana, ostaje i dalje upitno. Ako pokus s okrenutom čašom pokušamo izvesti s etilnim alkoholom umjesto vode, vidjet ćemo da ne uspijeva i da se razglednica neće zadržati.

To nam pokazuje u kojem smjeru treba tražiti odgovor.

atmosferski tlak pokusi lijekove za povišeni krvni tlak u kapi

Alkohol naime ima višestruko manju napetost površine od vode. Krvni tlak Poput vode u vodovodu, i krv u krvotoku je pod tlakom.

atmosferski tlak pokusi tablete hipertenzija bisoprolol

Na taj način ona dolazi iz velikih krvnih sudova i u najtanje kapilare. Srce djeluje poput tlačno-usisne crpke, koja se ritmično skuplja i ponovno opušta.

Kao posljedica tog načina rada, krv se ne utiskuje u žile kontinuirano, nego na mahove.

atmosferski tlak pokusi osteoporoza i hipertenzija

Zato se pri mjerenju krvnog tlaka uvijek određuju dvije vrijednosti: Gornji - Sistolički krvni tlak Faza u kojoj se srčani mišić skuplja i tlači krv atmosferski tlak pokusi arterije naziva se sistola. Tlak pri kojem se atmosferski tlak pokusi arterije nakratko širi poznat je kao gornji ili sistolički krvni tlak.

Taj val tlaka možemo također osjetiti kao bilo pulsiranje pipajući žilu na vratu ili zapešću. Donji - Dijastolički krvni tlak Tijekom dijastole, srčani mišić se ponovno opušta i krv može kroz vene teći nazad u srce.

Tijekom ove kratke faze opuštanja, razumljivo tlak je u žilama smanjen. Vrijednost dijastoličkog krvnog tlaka uvijek je niža od sistoličke vrijednosti i naziva se i donjom izmjerenom vrijednošću.

Vidi